Almen studieforberedelse (AT)

I gymnasiet har du forskellige fag, men uden for gymnasiet er der ikke fag. Uden for er der en virkelighed, hvor man beskæftiger sig med forskellige sager, som fx forurening, svære menneskelige valg og konflikter mellem befolkningsgrupper. For at forstå virkelighedens sager kan man som regel ikke nøjes med at bruge ét fag. I AT lærer du at anvende flere fag til belysning af konkrete sager, og du lærer at se din sag i et historisk perspektiv. Du lærer også, hvordan du kan anvende fagene til at finde nye løsninger på konkrete problemer.

I AT skal du bruge den viden, du har opnå et i fagene til at undersøge en konkret sag. Du lærer at vælge hvilke fag, der giver dig den bedste forsta else af din sag, og du vælger hvilke dele af det, du har lært i fagene, der giver den bedste undersøgelse af din sag. Når du undersøger en sag – fx om ungdomskriminalitet i USA – bruger du ikke alene nogle fag, men også nogle metoder, der knytter sig til fagene. Hvis du læser en novelle eller ser en film om unge kriminelle amerikanere, bruger du en analysemetode fra dansk eller et sprogfag. Hvis du læser et interview i en avis med unge amerikanere, læser du en kilde, som bruger en kvalitativ metode. Hvis du derimod bruger en tabel med tal for, hvor mange amerikanske drenge og piger, der er kriminelle, bruger du en kvantitativ metode. Ligesom med fagene, vælger du i AT – med hjælp fra dine lærere - de metoder, der er bedst egnede til at undersøge din konkrete sag.

På den måde lærer du i AT at undersøge en konkret sag med brug af forskellige fag og metoder. Du lærer også at se fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til hinanden. At have blik for hvordan man kan bruge forskellige fag og metoder som redskaber til forståelse af en sag, vil du få brug for på mange videregående uddannelser og i mange typer af jobs.