Evolution

Fredag d. 28. marts 2014 havde skolens biologer fokus på evolution. Dagen indledtes med et foredrag for alle. Herefter arbejdede A- og B-niveau med hhv. menneskets evolution og arters variation i almindelighed. 

Se billeder »

'Tough Road'

Tirsdag d. 1. april 2014 skulle udvalgte samfundsfags- og naturgeografihold i et stort anlagt spil følge kaffens vej fra kaffebonde til café. I rollerne som bønder, plantageejere, børsmæglere og bankfolk blev eleverne styret af forskellige fiktive begivenheder som fx dødsfald, krak på børsen eller dårlig høst der altsammen havde indflydelse på, hvilke valg de forskellige grupper var nødt til at tage. Eleverne fandt ud af, at der i særdeleshed var tale om en 'Tough Road'!

Se billeder »

Besøg fra Via University College

Onsdag d. 26. marts 2014 fik 1e besøg af 10 udenlandske studerende fra VIA University College. Eleverne udvekslede erfaringer på livet løs med gæsterne fra England, Tyskland og Spanien og fik dermed brugt deres sprogfærdigheder.

Se billeder »