Velkommen til Tørring Gymnasium

Her kan du læse om det sociale og faglige miljø på skolen, om orienteringsaften, uddannelsesparathed og optagelse.

Det sociale miljø

Forskning peger på at det sociale miljø spiller en afgørende rolle for hvorvidt en elev gennemfører en ungdomsuddannelse. Når vi spørger vores elever hvad der kendetegner Tørring Gymnasium, fremhæver de netop det sociale miljø, og elevtrivselsundersøgelsen bekræfter hvert år denne tendens. Det er vi stolte af, og vi prioriterer derfor fællesskabet og de trygge omgivelser højt lige fra den første skoledag. Her kommer de nye 1.g-elever i en studiegruppe som har til formål at støtte hinanden både socialt og fagligt i den første tid. Klassen er fra første dag tilknyttet et fast lærerteam og studievejleder som samarbejder om klassen og den enkeltes trivsel. Som en del af introforløbet tilknyttes også tutorer fra 2. og 3.g, og på den måde viderebringer vores elever selv den stolte tradition der handler om samvær og respekt på tværs af årgangene.

Læs mere i vores infohæfte.

Det faglige miljø

Med fællesskabet kommer fagligheden, og gymnasiet sætter en ære i at kunne tilbyde en høj faglighed og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte, og vi kan heldigvis også sige, at vores elever både har det godt og klarer sig godt. Læs mere om målinger af trivsel, løfteevne og karakterer her.

Udover den daglige undervisning har vi en række initiativer der skal støtte elevernes interesser og talenter - initiativer der spænder fra Litteraturtalent i dansk, over MusikTalent Tørring (samarbejde med Musikskolen i Hedensted), til samarbejde med Insero i naturvidenskab. Desuden sender vi hvert år et udvalg af unge til Akademiet for Talenfulde Unge (ATU).

Velkommen til

 

Gik I glip af åbent hus og orienteringsaften?

 

I er altid velkomne til at kigge forbi eller ringe og aftale en rundvisning! 

Kom og besøg os og hils på lærere, elever og studievejledere. Vi vil gerne fortælle om alt fra uddannelsens opbygning til hvordan det er at være gymnasieelev.

Her er vi stolte af det stærke fælleskab, ambitiøse undervisningsmiljø og en høj løfteevne.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og vise noget af alt det, gymnasiet har at byde på!

 

“Det kan være svært vide, hvad man vil efter 9. eller 10. klasse, og med gymnasiet har man større mulighed for at finde ud af det. Her er mange forskellige fag, og man finder ud af, hvad man er bedst til, og hvad man bedst kan lide.” Andrea, 2.e
“Det er fedt, at der er så mange forskellige typer på Tørring Gymnasium. Du behøver ikke at være en bestemt person. Der plads til alle, og du kan være dig selv.” Sofus, 2.c
“Jeg kan huske at jeg som 1.g’er hurtigt følte mig velkommen - også blandt 2. og 3.g’erne som man ellers frygtede, ville se ned på en. Fx startede jeg i elevrådet, og det var rart, at selvom man “kun” var 1.g’er, så havde man noget at sige, og man blev lyttet til.” Nanna, 3.e

Uddannelsesparathed

Man skal være erklæret uddannelsesparat for automatisk at blive optaget på gymnasiet. Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, men alligevel ønsker optagelse på et gymnasium, skal man igennem en uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet. I dette tilfælde, skal I tage kontakt til gymnasiet.

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

  • Man har et fagligt niveau, der matcher de faglige krav på gymnasiet 
  • Man kan lide at gå i skole og har styrker indenfor de boglige fag
  • Man kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med anvendelse af hjælpemidler
  • Man kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver til tiden
  • Man kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Man kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres kompetencer, faglighed og personlighed

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Skal gymnasiet vurdere om den unge er uddannelsesparat, bliver han/hun inviteret til en optagelsessamtale i begyndelsen af april. Her vurderer studievejledere og faglærere på basis af små faglige tests og en samtale, om han/hun har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen vurderer vi det faglige niveau, den unges motivation og vilje til at yde den nødvendige arbejdsindsats. Han/hun vil ved samtalen blive testet i fire af følgende fag: dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi. Hvilke fag den unge bliver testet i, afhænger af den studieretning, han/hun søger.

Nyttige links:

Optagelse

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Optagelse er betinget af en bestået 9. eller 10. klasse samt en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Nyttige links:

https://www.ug.dk/6til10klasse/spoergsmaal-og-svar-om-optagelse-paa-en-gymnasial-uddannelse

https://www.ug.dk/hvorhenefterfolkeskolen/information-og-vejledning-til-foraeldre

 

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk