• Lærere
  • Ledelse og administration
  • Data
  • Studievejledere
  • Læsevejleder
  • Matematikvejleder
  • Øvrigt personale
  • Alle

Anne Ager Kristensen (AK)

AK@toerring-gym.dk

Dansk Spansk PR og kommunikation

Anne Hørlyck Clemmensen (AH)

AH@toerring-gym.dk

Historie Matematik Datavejleder

Asger Holm Sørensen (AS)

AS@toerring-gym.dk

Matematik Musik

Britt Dige Toft (BT)

BT@toerring-gym.dk

Naturgeografi Læsevejleder

Dorte Krammer (DK)

DK@toerring-gym.dk

Matematik

Ella Schack Østergaard (EOE)

EOE@toerring-gym.dk

Engelsk Billedkunst

Finn Bjerre Jensen (FJ)

fj@toerring-gym.dk

Erhvervsøkonomi

Frederik Nielsen (FN)

FN@toerring-gym.dk

Dansk Filosofi Matematik

Hanne Dall Bendixen (HB)

hb@toerring-gym.dk

Idræt Biologi

Hans Lindebjerg Legard (HL)

HL@toerring-gym.dk

Fysik Naturgeografi

Inger Lehmann (IL)

IL@toerring-gym.dk

Spansk Engelsk

Jesper Røikjær Koue (RK)

RK@toerring-gym.dk

Historie Samfundsfag

Kasper Hedegaard Pedersen (KP)

KP@toerring-gym.dk

Idræt Samfundsfag

Katrine Bastholm (KB)

1g1, 1g2, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

KB@toerring-gym.dk

Dansk Mediefag Studievejleder

Katrine Koppelgaard (KA)

KA@toerring-gym.dk

Engelsk Drama

Kirsten Stammerjohann (KS)

KS@toerring-gym.dk

Filosofi Tysk

Kristian Torp Olesen (KT)

KT@toerring-gym.dk

Historie Engelsk

Lisbeth Brænder (LI)

li@toerring-gym.dk

Dansk Fransk

Lone Brun Jakobsen (LB)

LB@toerring-gym.dk

Matematik Fysik Kemi Databestyttelsesrådgiver (DPO) Tlf.: 26 19 75 01

Marie Fruelund Damkvist (MF)

MF@toerring-gym.dk

Oldtidskundskab Tysk Læsevejleder

Merete Mejer Lehmann (ML)

ML@toerring-gym.dk

Idræt Historie

Mikkel Østerby Andreasen (MA)

ma@toerring-gym.dk

Uddannelsesleder Samfundsfag Engelsk

Paulo Augusto Chichon (PC)

PC@toerring-gym.dk

Spansk PR og kommunikation

Peter Skovgaard Kampp (PS)

Oldtidskundskab

Rasmus Larsen (RL)

RL@toerring-gym.dk

Tysk

Rasmus Olofsson (RO)

RO@toerring-gym.dk

Fysik Matematik

Rasmus Tranum Kristensen (RT)

RT@toerring-gym.dk

Dansk Religion

Rasmus Winther Bie (RB)

1g3, 1g4, 1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d

RB@toerring-gym.dk

Historie Kemi Studievejleder

Rune Odgård Eyermann (RU)

RU@toerring-gym.dk

Musik Samfundsfag PR og kommunikation

Sasha Kordic (SK)

SK@toerring-gym.dk

Historie Musik

Simon Stounbjerg (SS)

ss@toerring-gym.dk

Dansk Mediefag

Sonja Kongensholm Tolstrup (ST)

st@toerring-gym.dk

Latin Engelsk

Tanja Huus Gulmann (TH)

th@toerring-gym.dk

Rektor Engelsk Billedkunst

Tina Bové Riisgaard (TB)

TB@toerring-gym.dk

Vicerektor Matematik Fysik

Tine Elvekjær (TE)

te@toerring-gym.dk

Psykologi Dansk

Trine Prip Estrup (TP)

tp@toerring-gym.dk

Biologi Idræt