Valgfag

Først i midten af 2.g skal du tage stilling til hvilke valgfag du vil have. Det hjælper vi dig med.

A-niveau
B-niveau
C-niveau
Biologi (BI) Billedkunst (Bk) Billedkunst (bk)
Engelsk (EN) Biologi (Bi) Biologi (bi)
Fransk (FR) Fysik (Fy) Dramatik (dr)
Fysik (FY) Idræt (Id) Erhvervsøkonomi (eø)
Kemi (KE) Kemi (Ke) Filosofi (fi)
Matematik (MA) Matematik (Ma) Kemi (ke)
Musik (MU) Musik (Mu) Latin (la)
Samfundsfag (SA) Naturgeografi (Ng) Mediefag (me)
Tysk (TY) Samfundsfag (Sa) Musik (mu)
    Naturgeografi (ng)
    Psykologi (ps)