Velkommen til Tørring Gymnasium!

En skole med fællesskabsfølelse

To af vores elever, Karla og Mette, fortæller i videoen her om fællesskabet på Tørring Gymnasium. Udover undervisningen har vi nemlig en masse sociale aktiviteter, såsom fredagscafé, gymnasiefester, vores egen musikfestival, musical og meget andet. 

Måske kender du skolen fra brobygning eller fordi dine søskende, bedste ven eller kusine har gået her? Men det kan også være at du, som flere af vores nuværende elever, ikke har besøgt os før.

Har du lyst til at tale eller skrive med en elev om hvordan det er at gå på gymnasiet? Så skriv endelig til vicerektor Tina Bové Riisgaard på tb@toerring-gym.dk og så finder vi en elev, der kan svare på netop dit spørgsmål.

Læs også mere i vores infohæfte.

 

Livet på skolen

Har du tænkt over hvordan en dag på et gymnasie typisk ser ud? I denne video kan du møde en af de nuværende elever, så det netop bliver så realistisk og ægte som muligt for dig, som måske vil starte her.

Alfred har matematik og musik på skemaet og i vores undervisning er der altid plads til forskelle og kreativitet. I pauserne er der mulighed for at spille brætspil, bordtennis, bordfodbold, stille sulten i kantinen eller hænge ud i en af vores mange studie-områder og snakke med venner. Og efter skole følges mange af skolens elever sammen hjem i bil eller via vores mange, gode busforbindelser. 

Hør Alfred fortælle om en dag på TG.

Vi er et såkaldt "oplandsgymnasium", og det betyder at vores elever kommer mange forskellige steder fra. Vi har elever fra Vejle, Silkeborg, Hedensted, Horsens og Ikast-Brande kommune. Og som du kan se på billedet, kører der mange busser til gymnasiet. Ringetider og bustider er tilpasset, så du kan ankomme til skolestart kl. 8:30, og igen vende hjem efter kl. 14 eller 15:30 - afhængigt af hvornår du har fri.

3 gode grunde til at vælge Tørring Gymnasium

Vi vægter elevtrivsel og det sociale fællesskab højt på gymnasiet. Flere elever sammenligner Tørring Gymnasium med en efterskole. Folk siger 'hej' til hinanden på gangene, og der er mange muligheder for at ses på tværs af klasser og årgange.

Vi oplever at vores elever ofte er villige til at tage initiativ til forskellige arrangementer. Fx har elever lavet et tøj-bytte-skab, arrangeret bankoaftener, fredagscaféer, gymnasiefester, og overnatning på skolen. Elevernes initiativer og ansvarsfølelse er en vigtig del af skolens studiemiljø, og der er derfor også stor opbakning til skolens forskellige udvalg. Det er bl.a. også udelukkende elever, der hvert år står for vores musikfestival, TAG-festivalen.

Vi ser det også hvert år omkring skolestart, hvor mange 2.- og 3.g'ere melder sig til at være tutorer for de kommende 1.g'ere, så alle føler sig velkomne på tværs af klassetrin.

Se videoen med 3 gode grunde til at gå på TG.

“Det kan være svært vide, hvad man vil efter 9. eller 10. klasse, og med gymnasiet har man større mulighed for at finde ud af det. Her er mange forskellige fag, og man finder ud af, hvad man er bedst til, og hvad man bedst kan lide.” Andrea, 2.e
“Det er fedt, at der er så mange forskellige typer på Tørring Gymnasium. Du behøver ikke at være en bestemt person. Der plads til alle, og du kan være dig selv.” Sofus, 2.c
“Jeg kan huske at jeg som 1.g’er hurtigt følte mig velkommen - også blandt 2. og 3.g’erne som man ellers frygtede, ville se ned på en. Fx startede jeg i elevrådet, og det var rart, at selvom man “kun” var 1.g’er, så havde man noget at sige, og man blev lyttet til.” Nanna, 3.e

Optagelse

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Optagelse er betinget af en bestået 9. eller 10. klasse samt en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Nytige links:

www.ug.dk/optagelse/saadan-soeger-du-en-gymnasial-uddannelse

www.ug.dk/hvorhenefterfolkeskolen/information-og-vejledning-til-forældre

 

Uddannelsesparathed

Som du sikkert ved, skal du være erklæret uddannelsesparat for automatisk at blive optaget på gymnasiet. Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men alligevel ønsker optagelse på et gymnasium, skal du igennem en uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet. I dette tilfælde, skal du tage kontakt til gymnasiet.

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

  • Du har et fagligt niveau, der matcher de faglige krav på gymnasiet
  • Du kan lide at gå i skole og har styrker indenfor de boglige fag
  • Du kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med anvendelse af hjælpemidler
  • Du kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver til tiden
  • Du kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Du kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres kompetencer, faglighed og personlighed

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Skal gymnasiet vurdere om du er uddannelsesparat, bliver du inviteret til en optagelsessamtale i begyndelsen af april. Her vurderer studievejledere og faglærere på basis af små faglige tests og en samtale, om du har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen vurderer vi dit faglige niveau, din motivation og din vilje til at yde den nødvendige arbejdsindsats. Du vil ved samtalen blive testet i fire af følgende fag: dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi. Hvilke fag du bliver testet i, afhænger af den studieretning, du søger.

Nyttige links

Lidt om første skoledag:

Første skoledag for alle nye 1.g’ere, er en særlig dag hvor de har gymnasiet for sig selv.
Det giver lærere og tutorer tid og rum til at tage særligt godt imod
dig og dine klassekammerater. Tutorer er særligt udvalgte
2.g og 3.g-elever der skal hjælpe med at gøre skolestarten så god som mulig, og der er tilknyttet 3-4 tutorer pr. klasse. Du bliver modtaget af lærere og tutorer ved indgangen, og de vil hjælpe dig rundt resten af dagen. Du vil inden skolestart modtage et brev i E-post fra gymnasiet, hvor der står hvornår du skal møde, og hvad du skal medbringe.

Vi glæder os til at se dig!

 

 

 

Elev-udsagn fra evalueringen af første skoledag:

"Det var godt at der var nogle, som tog imod os ved hovedindgangen og at vi blev vist hen til vores klasselokale. Det var godt, at der var navneskilte på bordene, så man ikke skulle bekymre sig om hvor man skulle sidde og sammen med hvem."

"Tutorerne gjorde det lettere at falde til, de var gode til at hjælpe os i gang på en ordentlig måde og jeg kunne helt klart godt selv tænke mig at blive det. Virkelig en god del af skolestarten."

"Jeg synes at det fungerede godt med boller og saftevand under velkomsten, det gjorde det hele mere trygt og hyggeligt. En anden ting jeg synes fungerede godt var at vi havde fri kl 12:00, da jeg for mit vedkommende er lidt skræmt af forandringer og mange nye mennesker, derfor mener jeg også at konceptet med at 2.g og 3.g først starter dagen efter havde en positiv indflydelse."

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk