Alle 1g klasser skal i løbet af grundforløbet, dvs. det første halve år, gennemgå et kursus på 25 lektioner i almen sprogforståelse. Almen sprogforståelse er et samarbejde mellem dansk, engelsk, 2. fremmedsprog og latin, hvor du får de nødvendige redskaber til det sproglige arbejde i gymnasiet. Vi arbejder med emner som sproghistorie, grammatik, sætningsanalyse og sproglig bevidsthed. På skemaet og i Lectio optræder almen sprogforståelse under forkortelsen ap. Forløbet bliver indledt med en screening, en lille test, der er med til at klarlægge dine forudsætninger.

Undervisningen afsluttes med en test.