Som fag medvirker samfundsfag på C-­niveau til at give en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Faget giver begreber og metoder til brug for mindre empiriske undersøgelser. Udover kernestoffet inddrages supplerende stof i undervisningen. Undervisningen er ofte tilrettelagt som projekt­ eller emneforløb med mindre skriftlige opgaver og mundtlige oplæg. IT indgår i undervisningen i forbindelse med f.eks. informationssøgning og præsentationer.

I samfundsfag på B­-niveau er der følgende hovedområder; Sociologi, politik, økonomi og international politik samt samfundsfaglig metode. Derudover vil der blive suppleret med stof fra den aktuelle samfundsdebat. Samfundsfag på B­-niveau medvirker til at give en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Faget giver begreber, metoder og teorier, der kan bruges til blandt andet empiriske undersøgelser. Undervisningen er ofte tilrettelagt som projekt­ eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Der bruges generelt it i undervisningen. 

I samfundsfag på A­-niveau er der følgende hovedområder: Sociologi, politik, økonomi og international politik samt samfundsfaglig metode. Derudover vil der blive suppleret med stof fra den aktuelle samfundsdebat. Som fag bidrager samfundsfag på A-­niveau til at give en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Faget giver begreber, metoder og teorier, der kan bruges til blandt andet empiriske undersøgelser. Undervisningen er ofte tilrettelagt som projekt­ eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Der bruges løbende IT i undervisningen, også som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser.