Undervisningen i latin bygger videre på det vi har arbejdet med i almen sprogforståelse. Man skal ikke lære at tale latin, men ved at læse og analysere latinske tekster, kommer vi i direkte kontakt med ’de gamle romere’ og med den periode i Europas historie, hvor latin var det internationale sprog.

Kernestoffet er:

  • Lettere latinske originaltekster fra perioden fra omkring Kristi fødsel

  • Romersk historie og samfundsforhold

  • Latinsk formlære og syntaks

  • Latin i de andre europæiske sprog

I begyndelsen læser vi tilrettelagte tekster, derefter foregår undervisningen på basis. 

Vi skal læse tekster af mindst 3 forfattere. De emner, vi kan arbejde med, kan f.eks. være politik, retorik, mytologi, drama, lyrik og satire. af original latinsk litteratur.