Idræt er på C-­niveau et fag, der tager udgangspunkt i praksis. Om det er fodbold, dans, svømning eller en hvilken som helst anden idrætsaktivitet, der tages udgangspunkt i, så vil fagets fokus altid være den fysiske aktivitet. På C-­niveau arbejdes der hovedsageligt med den praktiske metode, men i udvalgte sammenhænge som f.eks. træningsprojektet vil idræt C kunne indgå som teoretisk fag, hvor det vil være nødvendigt at fokusere på den metode, der ligger til grund for vidensdannelsen.

Idræt er på B-­niveau tager fortsat udgangspunkt i praksis. Om det er fodbold, dans, svømning eller en hvilken som helst anden idrætsaktivitet, der tages udgangspunkt i, så vil udgangspunktet for faget altid være kroppen i bevægelse. På B-­niveau kan man betragte kroppen i bevægelse ud fra en lang række forskellige synsvinkler – f.eks. fra en biologisk, fysisk, sociologisk, psykologisk eller historisk synsvinkel. Alle disse synsvinkler er på universitetsniveau selvstændige fag med deres egne metoder og mere eller mindre fast forankring i de videnskabelige hovedområder.

Dermed spænder faget over flere forskellige fakulteter, og der inddrages viden, der er tilvejebragt med en mangfoldighed af metoder.