Faget udbydes på alle tre niveauer i gymnasiet.

Alle skal have matematik på mindst B-niveau, med mindre du vælger en studieretning med 3 sprog, da du så kan nøjes med matematik på C-niveau. Faget indgår på A-niveau i flere studieretninger. Desuden kan faget indgå som valgfag.

På C-­niveauet er målet med undervisningen, at du kan håndtere simple formler, kan opstille matematiske modeller med udgangspunkt i givne data, kan gennemføre matematiske ræsonnementer, kan relatere matematik til omverdenen, kan anvende IT i forbindelse med matematiske problemer – og meget mere!

På B–niveauet er målet med undervisningen, at du skal kunne løse problemer med matematisk indhold. På B-­niveau vil det indebære at du skal kunne forstå indholdet af matematiske formler, anvende matematiske modeller, anvende simple funktionsudtryk, redegøre for geometriske modeller, anvende IT-­værktøj til mere komplekse matematiske udtryk, gennemføre beviser – og meget mere!

På A-niveauet er målet med undervisningen, at du skal kunne løse problemer med matematisk indhold. Det vil på dette niveau indebære at du skal kunne opstille matematiske formler, opstille matematiske modeller, anvende funktionsudtryk, løse differentialligninger, opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer, anvende IT-­værktøjer til løsning af matematiske problemer, gennemføre beviser – og meget mere!