Vælger du billedkunst som kunstnerisk fag på C­niveau, vil du komme til at arbejde både praktisk og teoretisk med forskellige former for billeder bl.a. maleri, tegning, skulptur, foto og arkitektur samt IT. Dvs. at vi f.eks. selv skal male og tegne samt analysere andres billeder. Vi skal læse om kunst og lære forskellige perioder i kunstens historie at kende, fra middelalderen til i dag. Vi veksler mellem klasseundervisning og selvstændige arbejdsformer, og endvidere samarbejder vi med andre fag.

Hvis du vælger billedkunst på B­niveau, vil du blive rustet til at navigere analytisk i vor tids visuelle kultur. En vigtig forudsætning for dette er, at du tilegner dig fagets terminologi. På B-niveauet har vi flere timer end på C­niveauet, og derfor vil vi opnå en højere grad af faglig fordybelse. Undervisningen omfatter teoretisk og praktisk arbejde med billeder på flade, skulptur og installationer samt arkitektur. Vi skal studere kunst fra forskellige perioder. Desuden undersøger vi, hvordan man har beskrevet kunst gennem tiderne, eller hvordan kunsten udstilles på museerne.