Filosofi er et valgfag. I faget filosofi beskæftiger vi os med filosofiske problemer og argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, der ligger til grund for vores handling og tanker, og vi diskuterer bl.a. hvordan vi erkender vores omverden, hvilke tanker der præger vores opfattelse af verden, og om historiske ideer stadig er aktuelle i dag.

Da begrebet filosofi kommer af at undre sig, vil man undertiden opleve, at der stilles flere spørgsmål end man kan finde svar på. Nogle af de spørgsmål, der ofte dukker op er: Kan vi stole på vores sanser? Hvem er jeg? Hvilken styreform er mest effektiv? Og hvilken er mest retfærdig? Hvad er tænkning og kan computere tænke? Er vi ansvarlige for vores handlinger? Findes der årsager, der kan tilsidesætte de etiske krav?

Undervisningen vil være bygget op om 3 til ­4 emner som kunne være Den retfærdige stat, Absolut eller relativ moral, Skæbne eller fri vilje og Er månen der, når ingen ser den?

Da formålet med undervisningen ud over indsigt i forskellige filosofiske problemstillinger er at lære at argumentere og diskutere, vil opøvelsen af retoriske færdigheder glide naturligt ind i undervisningen.