I spansk beskæftiger vi os især med sproget – med fokus på evnen til at kommunikere på spansk, både mundtligt og skriftligt. Derudover er fagets arbejdsområde litteratur, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande. 

Efter et begyndersystem tilrettelægges undervisningen omkring ca. 9 emner, der skal repræsentere Spanien og Amerika. Emnerne kunne være Indianernes forhold i Latinamerika, Nyere spanske film, Magisk realisme (Isabel Allende m.fl.) m.m. I disse emner arbejdes der med elevens kommunikative færdigheder, dvs. lytteforståelse, læseforståelse, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed.

Spansk kan vælges både som studieretningsfag eller som 2. fremmedsprog. På Tørring Gymnasium indgår spansk i en studieretning med engelsk på A­-niveau.

Spansk rummer mange muligheder for tværfagligt samarbejde, hvorved du kommer til at forstå faget ­ og dig selv – i en sproglig, æstetisk og interkulturel sammenhæng. Tværfaglige emner kunne være Middelhavstema, Ungdomskultur, Spansk/ latinamerikansk musik og meget andet. Spansk på B-­niveau er kun muligt hvis du har Matematik A og enten Fysik A eller Kemi A.