Fokus for naturgeografi i gymnasiet er de grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden, som har betydning for menneskets levevilkår. Her inddrages Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie både i et langt geologisk tidsperspektiv og i et aktuelt, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Vi beskæftiger os med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden. Naturgeografi udbydes på C- og B­-niveau.

Formålet med undervisningen i naturgeografi er, at du opnår viden om geofaglige emner, og at du får en omverdensforståelse, således at du kan forholde dig til aktuelle geofaglige emner på såvel lokalt som globalt niveau. Dette gør vi ved bl.a. at svare på følgende spørgsmål, der repræsenterer forskellige dele af kernestoffet i naturgeografi:

  • Hvorfor og hvordan dannes jordskælv og vulkaner? Hvilke områder på jorden er især truet? Kan jordskælv og vulkanudbrud forudsiges og hvordan kan de forebygges?

  • Hvordan opstår tropiske cykloner? Hvad er tsunamier?

  • Hvilke årsager er der til de klimatiske forskelle på jordkloden? Hvilken betydning har klimaet?

  • Hvorfor og hvordan er vand en vigtig ressource for mennesket?

  • Hvilken fremtid er der for vedvarende energiressourcer i forhold til ikke­-vedvarende? Hvilken samfundsmæssig betydning har energiteknologiernes udvikling haft – og hvad med fremtiden?

  • Hvordan påvirker naturgrundlaget produktionen i forskellige samfundstyper? Hvilke økonomisk og social udvikling?

  • Hvordan planlægges, reguleres og udformes menneskets omgivelser?