Naturvidenskabeligt grundforløb er et fag, der i løbet af grundforløbet i 1.g skal introducere dig til de 4 naturvidenskabelige fag i gymnasiet ­ nemlig fysik, biologi, naturgeografi og kemi.

Gennem projektforløbet over forskellige temaer vil du blive introduceret til nogle af de naturvideskabelige fags metoder og arbejdsredskaber. Du vil bl.a. lære at fremsætte hypoteser, gennemføre eksperimenter og skrive rapporter.

Temaerne for projektforløbene kan være meget forskellige ­ eksempler kan være "Naturkatastrofer", "Nydelsesmidler", "Fra stjernestøv til liv", "Krop og energi".