I mediefag får du både den teoretiske og praktiske tilgang til film og TV­-mediets verden. Du får indblik i de filmiske virkemidler, og du lærer hvordan virkemidlerne bruges indenfor fiktions­ og faktagenrerne. Du lærer at anvende de filmiske virkemidler i produktionen af egne film, og du får kendskab til hvordan man laver en produktion fra start til slut -­ du skal bl.a. lære hvordan du laver et storyboard, mestrer et kamera, redigerer, osv. Både den teoretiske og den praktiske tilgang til faget øger din mediebevisthed, og målet er at du bliver bedre til at forholde dig kritisk analyserende til film og TV-­mediets budskaber.