Musik er et kreativt fag, hvor du både kan udfolde dig musikalsk, dykke ned i gammel og ny musikhistorie og lære den musikteori, som er musikkens byggesten. Tørring Gymnasium har tradition for et rigt musikliv, også uden for den normale undervisningstid, med en række frivillige musikarrangementer, bl.a. musical, et korprojekt, og ikke mindst Danmarks største gymnasiefestival.

Musik udbydes på både A, B og C-­niveau.

Musik C

Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger for at vælge musik på C­niveau, du skal blot have lyst til at beskæftige dig med musik. Faget har både et praktisk og et teoretisk indhold: I den teoretiske del af faget arbejdes der med både den klassiske og rytmiske musik. Målet er bl.a. at få indsigt i de grundlæggende musikalske virkemidler, som gør sig gældende op gennem musikhistorien og i forskellige former for nutidig musik. Desuden lærer man grundlæggende nodeteori i form af akkorder, skalaer og rytmer. I foråret arbejder man i grupper med et selvvalgt projekt, som fremlægges for klassen. Projektet er samtidig pensum til eksamen. 

Halvdelen af tiden anvendes til praktisk musikudøvelse, hvor man synger, spiller og bevæger sig til musik. Bl.a. lærer man grundlæggende teknik på trommer, bas, guitar og keyboard.

Musik B

I musikteori lærer man de grundlæggende ting om noder, intervaller, akkorder, skalaer og rytmer. I løbet af skoleåret arbejder man grundigt med to emner, f.eks. en musikalsk genre eller periode. Det ene af de to musikkundskabsemner kan være et musik­medieprojekt med et praktisk og teoretisk indhold, hvor der er mulighed for at benytte vores lydstudie. Man arbejder med at udtrykke sig musikalsk ­ såvel solistisk som i sammenspil ­ med brug af krop, stemme og et bredt udvalg af instrumenter. Der arbejdes med grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme­, bas­ og akkordinstrumenter, indstudering og fremførelse af et musikstykke for et publikum.

Musik A

I musikteori lærer man om nøgler, noder, intervaller, akkorder, skalaer og rytmer. Man lærer at udføre melodiske, harmoniske, formmæssige og satstekniske analyser af mange forskellige typer musik. Og man lærer selv at arrangere og udskrive musik. I musikhistorie lærer man at anlægge forskellige analytiske synsvinkler på musik fra alle verdensdele og fra alle musikhistoriens perioder – dog med hovedvægt på vestlig kunst­ og populærmusik.

Man arbejder med at udtrykke sig musikalsk ­ såvel solistisk som i sammenspil ­ med brug af krop, stemme og et bredt udvalg af instrumenter. Der arbejdes med sangteknik, instrumentale teknikker, stilkendskab, udtryk og fortolkning, indstudering og fremførelse for et publikum. Eleverne er med til at bestemme repertoiret, der skal sprede sig over et varieret udvalg af genrer og besætninger.

LÆS MERE OM SKOLENS ØVRIGE MUSIKLIV HER