Faget fysik giver på C-­niveau dig en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tænkemåder med vægt på almendannelsen. Du skal opleve, hvordan fysiske modeller kan fungere som middel til at give kvalitative og kvantitative forklaringer af fænomener, så du derigennem får kendskab til eksempler på naturvidenskabelige tolkninger af verden omkring os. 

Det eksperimentelle arbejde giver dig fortrolighed med samspillet mellem teori og eksperiment, så du kender betydningen af naturvidenskabens eksperimentelle grundlag. Du skal arbejde med tekster med teknisk­naturvidenskabeligt indhold, så du kan reflektere over indhold og argumentation, samtidigt med at du møder perspektiveringer af faget. De faglige problemstillinger skal også åbne for, at du får indblik i fysiske og teknologiske aspekter af målsætningen om en bæredygtig udvikling.

Faget fysik giver på B­- og A-­niveau fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Du skal gennem undervisningen møde eksempler på aktuelle teknisk­naturfaglige problemer inden for videnskab, udvikling og produktion, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen. Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår du kendskab til opstilling og anvendelse af fysiske modeller som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer. Du skal arbejde med tekster med teknisk-naturvidenskabeligt indhold og reflektere over indhold og argumentation, samtidig med at de møder en perspektivering af faget. De faglige problemstillinger skal også åbne for, at du får indblik i fysiske og teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling.