På tysk fortsættersprog B vil du beskæftige dig med tysksproget kultur, historie og samfundsforhold. Du vil ligeledes udbygge dit kendskab til de tysktalende lande og lære at se disse i et bredere internationalt perspektiv. Kernen i undervisningen er arbejdet med at udbygge de mundtlige færdigheder, men der skal selvfølgelig også arbejdes med den skriftlige dimension.

Dette niveau afsluttes dog ikke med en skriftlig eksamen. Undervisningen tilrettelægges omkring 6 til 8 emner som kunne være krimigenren, migration, ungdomskulturer og de tysksprogede lande før og efter krigen. I arbejdet med de forskellige emner vil du komme til primært at stifte bekendtskab med nyere og aktuelle tekster, lyd og film. Du vil ligeledes møde forskellige arbejdsformer og opgaver, der udbygger dit mundtlige tysk.

På tysk fortsættersprog A vil du mere indgående beskæftige dig med tysksproget kultur, historie og samfundsforhold. Du vil ligeledes udbygge dit kendskab til de tysktalende lande og lære at se disse i et bredere internationalt perspektiv. Kernen i undervisningen er arbejdet med at udbygge de mundtlige og skriftlige færdigheder inden for faget. Det skriftlige arbejde har en central placering på dette niveau, da faget kan afsluttes med en skriftlig eksamen. Arbejdet med skriftlig tysk er desuden med til at styrke din mundtlige sprogfærdighed. Undervisningen tilrettelægges omkring 8 til ­10 emner som kunne være Tyskland efter murens fald, Romantikken, tyske kolonier og integrationsproblematikken. I arbejdet med det enkelte emne vil du komme til at møde ældre såvel som nyere og aktuelle tekster, billeder og film. Med tysk i studieretningen vil faget flere gange indgå i et tværfagligt samarbejde med de andre fag fra studieretningen.