I engelsk på B­-niveau arbejder vi med det engelske sprog og engelsksprogede kulturer, deres litteratur og samfundsforhold. I arbejdet med forskellige teksttyper og udtryksformer trænes både den skriftlige og mundtlige sprogfærdighed, således at du får trænet din forståelse af engelsk og oparbejdet et varieret ordforråd. Undervisningen tilrettelægges omkring emner, hvor du som elev bliver præsenteret for forskellige genrer og arbejder med et bredt udvalg af nyere litterære og ikke ­litterære tekster, der dækker væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, især i Storbritannien og USA.

I engelsk på A­-niveau lægges der stor vægt på udviklingen af både den skriftlige og mundtlige sprogfærdighed, således at du opnår en evne til at kunne forstå forholdsvis komplekst engelsk og bliver i stand til at udtrykke dig flydende og korrekt, også i længere velstrukturerede fremstillinger. Vi arbejder med et bredt udvalg af litterære og ikke­litterære tekster fra forskellige perioder, der dækker væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i især Storbritannien og USA.