I historie arbejder vi med fortidens samfund, og du opøves i at stille relevante spørgsmål og forholde dig kritisk til fortiden ved arbejde med bl.a. historiske kilder. Dermed får du udviklet din forståelse af identitet og historiske bevidsthed. Kernestoffet består af obligatoriske centrale temaer inden for dansk, europæisk og verdenshistorie fordelt på følgende fem tidsafsnit: Indtil 1453, 1453 – 1776, 1776 – 1914, 1914 – 1989, 1989 – i dag. Derudover vil klassen få lejlighed til at beskæftige sig med andre emner efter ønske og interesse. Der lægges i forløbene vægt dels på kronologien, dels på analytiske og kombinatoriske færdigheder. Historie indgår i nogle forløb i samspil med andre fag. I slutningen af 1.g skrives en tværfaglig opgave i historie og dansk. 

Udtrækkes faget i 3.g som eksamensfag, afholdes der en mundtlige prøve på basis af ukendt materiale i relation til gennemgået stof.