Som det største af de humanistiske dannelsesfag er dansk et treårigt, obligatorisk fag, hvor du arbejder med litteratur, sprog og medier. Kernen i faget er en læsning af ældre og nye tekster samt et arbejde med de visuelle medier, der samlet vil skærpe din kritisk­analytiske sans og din viden om litteratur­ og teksthistorie. I faget arbejder vi med tekster, der strækker sig 1000 år tilbage i historien og frem til de tekster, der bliver skrevet og lavet lige nu. Du får lov at stifte bekendtskab med de store spørgsmål i livet som har optaget vores forfædre, og som du måske også selv funderer over. Det skriftlige arbejde, som udmøntes i større eller mindre tekstproduktioner, er centralt, ikke bare for faget dansk, men for hele det skriftlige arbejde i gymnasiet, og du vil derfor modtage grundig vejledning heri.

Dansk er også et centralt fag, når det handler om at samarbejde med andre fag. I fagets grundforløb forsøger vi at etablere et fælles danskfagligt grundlag, ligesom der indgår et forløb om skriftlighed, hvor du arbejder med begreber og metoder af betydning for skriveprocessen og det færdige produkt. Sammen med skriftlighedsforløb i andre fag skal det være med til at ruste dig til på overkommelig vis at opfylde kravene til skriftlig produktion i gymnasiet. I løbet af 1. eller 2. g udarbejdes en opgave i dansk og/eller historie, ligesom dansk naturligt kan indgå i de større skriftlige opgaver som SRO og SRP. 

Velkommen til undervisningen i dansk.