Biologi på C­-niveau kræver ingen præcise forudsætninger fra folkeskolen.

I undervisningen beskæftiger vi os fx med cellens opbygning og funktion, vi gennemgår organers opbygning og funktion, og vi ser på planter og dyrs tilpasning til naturen. Faget er eksperimentelt betonet, og det betyder, at vi laver forsøg over mange af de forhold, der behandles i lærebøgerne.

På B-­niveau går vi i dybden med de emner som behandles, og hermed får I mulighed for fordybelse og erkendelse af biologiske sammenhænge inden for følgende emner:

  • Biokemi, cellens stof­ og energiomsætning

  • Menneskets fysiologi med nerver og hormoner samt immunsystemets funktion

  • Anvendt bioteknologi herunder genernes funktion og genernes nedarvning

  • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres

På A-­niveau kan emnerne blandt andet være:

  • Biokemi, cellens stof­ og energiomsætning

  • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres.

  • Genteknologi og gensplejsning

  • Økotoxokologi

Forskellen mellem A­- og B-­niveau er bl.a., at man på A-­niveau behandler flere områder inden for biologien, og at man her lærer at løse skriftlige opgaver. Faget er eksperimentelt betonet. Det betyder, at vi laver forsøg over mange af de forhold, som behandles i lærebøgerne.