Oldtidskundskabs genstand er antikken som grundlag for europæisk kultur. Hvorfor tænker vi og handler som vi gør? Dette belyses ved tætte analyser af antikkens tekster og billeder i dialog med nutidige tolkninger. Derved kan vi ikke blot forstå os selv bedre, men også andre. Antikken forstås som den græsk–romerske oldtid fra ca. 750 f. Kr. til ca. 400 e. Kr.

Kernestoffet er tekster, arkitektur, skulptur, maleri fra antikken, væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund, historie. Undervisningen veksler mellem kursusforløb med tekstanalyse og diskussion og projektforløb med selvstændigt arbejde med elevfremlæggelse.