Tørring Gymnasiums har i de sidste tre år afholdt forsøget "It og nye eksamensformer". Forsøget, som som er en del af Region Midts IT-satsning "eSkoler Midt", har fokus på ved hjælp af IT at gøre eksamensformerne mere virkelighedsnære og tidsvarende. I forbindelse hermed skulle 1.c som en del af årsprøven i samfundsfag ud i ”virkeligheden” på folkemødet på Bornholm. Her skulle eleverne selv ved hjælp af iPads indsamle data i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews. Disse informationer udgjorde grundlaget for et skriftligt produkt, som eleverne efterfølgende fremlagde og forsvarede ved en gruppeeksamination. 

Det blev en rigtig vellykket tur og årsprøve, med en flok søde og meget engagerede elever!

Se flere billeder fra turen i vores Galleri