I forbindelse med et større projekt om klima, energi og bæredygtighed deltog 1.c og 1.d i går i et energiprojekt med forsyningsingeniørstuderende fra VIA Horsens, Luís fra Spanien, Anca fra Rumænien, og Ferenc fra Ungarn. De studerende fortalte om vandforsyningen i deres hjemlande, og eleverne skulle derefter arbejde med disse oplysninger fra vidt forskellige vinkler: 1.c tog ingeniør-kasketten på og skulle sammenligne vandpriser, vandforbrug og vandkvalitet i de fire lande; Danmark, Spanien, Rumænien og Bulgarien, og 1.d skulle sætte sig i forfatterstolen og skrive digte om vandets betydning.