I alt for lang tid har de normalt så livlige gange på skolen været gabende tomme, så det var svært ikke at blive boblende glad, da 1. g’erne fredag indtog kantinen med masser af snak og grin. Anledningen var en afslutning på DHO, et fællesfagligt forløb i dansk og historie, som eleverne senere skal skrive opgave i. Ud over undervisning i klasserne og præsentation af årets opgaveformuleringer bød dagen på fælles frokost - en til lejligheden specialfremstillet “1800-tals sandwich” - og film med kantinens lækre cookies.