I disse dage besøger 25 elever fra A.P. Møller Skolen i Schleswig Tørring Gymnasium. Tørrings idræt B-niveau-elever er værter, og de skal gennem fagene idræt og dansk give eleverne fra Schleswig et indtryk af dansk kultur.  

A. P. Møller Skolen er en gave til det danske mindretal i Sydslesvig fra "A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal". A. P. Møller Skolen hører under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der via egne skoler og børnehaver sikrer det danske mindretals børn og unge læring og udvikling. De danske skoler er ikke sprogskoler, men formidler dansk sprog og kultur. A. P. Møller Skolens sprog er således dansk, hvilket bl.a. betyder at lærerne taler dansk og at der undervises på dansk.

Enkelte af A.P. Møller Skolens elever har ikke før været i Danmark, hvilket gør dette besøg ekstra relevant! Skolerne planlægger et genbesøg i foråret.