Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og holder løbende eleverne orienteret via interne beskeder (Lectio) og fællesmøder. Eleverne er blevet bedt om at følge sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af smitte.
Mht. de kommende studieture følger vi som udgangspunkt udenrigsministeriets rejsevejledning. Da situationen udvikler sig hurtigt, skal man være forberedt på, at rejserne eventuelt kan aflyses med kort varsel.