Aktivitetsudvalget havde i dag inviteret to repræsentanter, Sofie og Jonas, fra Rådet for Sikker Trafik til at komme dele deres viden og erfaring med 1. og 2.g-eleverne. Aktivitetsudvalget består af både lærere og elever, og det har især fra elevsiden været ønsket om en fællestime med fokus på unge i trafikken. Sofie og Jonas sørgede for at alle fik mulighed for at reflektere over egne og andres trafikvaner, og særligt Jonas' personlige historie rørte mange.