I disse dage har gymnasiet besøg af elever og lærere fra vores partnerskole, Jorge Manrique Gymnasium, i Palencia. Udvekslingen har såvel et sprogligt som et kulturelt sigte. Gæsterne er alle indkvarteret ved henholdsvis spanskelever og lærere, og de spanske gæster får dermed et indblik i hvordan det er at være dansk gymnasieelev, og forhåbentlig bliver der talt en masse spansk! Eleverne skal også på ekskursioner til eksempelvis Legoland og Aarhus. Der finder genbesøg sted i Palencia i begyndelsen af marts 2017.