Elever fik erfaring med innovation

1a, 1c og 1d deltog i går i en innovationsworkshop på VIA Horsens som en del af Forskningens Døgn.

I workshoppen lærte eleverne om nye innovationsværktøjer, og de skulle afprøve dem i praksis under workshoppens overskrift: ”Bolig til dine forældre om 30 år. Hvor bor de og hvordan bor de?”  Eleverne skulle komme med ideer til fremtidens boliger med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan ser seniorboliger ud om 30 år?” ”Hvordan bor vi om 30 år?” ”Hvordan bor dine forældre om 30 år?

Eleverne arbejde hele eftermiddagen med idéudvikling og idégenerering sammen med studerende fra forskellige professioner samt andre gymnasielever.