Sådan lød budskabet fra Søren Hebsgaard som i mandags besøgte TG for at tale med 1.g'erne om deres forhold til deres smartphone. Besøget er led i den undervisning om digitale dannelse eleverne skal have i deres gymnasietid. En del af oplægget var bygget på elevernes egne besvarelser på spørgsmål som Søren havde stillet dem som optakt til fællesmødet.