Med foredrag, debat og rap blev eleverne med arrangementet "Ung Uden Filter" præsenteret for et forsøg på at bryde tabuet om psykisk sygdom!
En interessant og vigtig problemstilling som desværre er nærværende for en del af nutidens unge.