En helt almindelig tirsdag morgen i marts havde elever og personale besøg af Morten DD som er biolog og populær formidler på diverse medier. Her fik vi mulighed for at kigge ind i den fantastiske verden som kun et fåtal af den danske befolkning befinder sig i til daglig. Nemlig fuglekiggerens verden.

Naturhistorisk Museum og Dansk Ornitologisk Forening (med støtte fra Nordea-fonden) turnerer sammen med bl.a. Morten DD rundt på landets ungdomsuddannelser, og var altså denne dag landet på TG. Arrangementet hedder #jegkiggerpåfugle og deres formål er at få flere til at interessere sig for fugle - og gerne flere unge.